2.10.2000
Přítomni: L.Uhrová, J.Zeman, J.Pischel, K.Chyba, M.Vyleta, J.Hýbner.
Program:
  1.Kontrola úkolů.
  2.DST licence A.
  3.Školení trenérů licence B.
  4.Doškolování trenérů lic.A a B.
  5.Různé.
1.Kontrola úkolů.
 • možnost vlastního videorekordéru pro přetáčení kazet 8mm na VHS - bude zajišťovat nový člen TMK ing.Michal Vyleta
 • aktualizace seznamu kazet v držení ČAST (ing.Pischel) - k dispozici 47 kazet dle seznamu vypracovaného ing.Pischelem, další kazety jsou u A.Svitáka, J.Chudíka, J.Hýbnera, z minulé TMK má něco J.Klátil (informace J.Zemana), něco má i M.Vyleta - po zkompletování bude vydán nový seznam, který bude zveřejněn. V případě zájmu z hnutí udělá M.Vyleta kopii požadované kazety a ta se bude půjčovat za úplatu, originály budou v archivu na ČAST a nebudou se půjčovat - úkol 2.1. J.Pischel do 31.12.
 • námět M.Vylety - vydat ve zprávách výzvu ke členům ČAST, aby nabídli ke zkopírování další kazety, které mají v osobním vlastnictví a jsou pro ostatní členy ČAST zajímavé - úkol 2.2. - Karel Chyba - příští zprávy ČAST
 • metodická činnost ing.Pischela na MEJ v Bratislavě: nebyla k dispozci kamera pro natáčení záznamů, což se vědělo až na závěrečném VT před MEJ v Hluku.
  J.Pischel prováděl na MEJ pedagogické sledování příštích soupeřů našich družstev a výsledky konzultoval s trenéry, dále udělal obecné závěry z pozorování, které jsou obsaženy v jeho zprávě z MEJ - budou terminologicky upraveny, doplněny a zveřejněny v časopisu Stolní tenis - úkol 2.3. - J.Pischel a J.Hýbner do 30.11.
2.DST licence A.
 • těsně před ukončením studijního běhu pokračují již jen dva posluchači: Martin Lučan a Pavel Tůma
 • René Semera odstoupil hned na začátku studia, Jaromír Kubina přerušil studium (písemně požádal o přerušení), Martin Pytlík přerušil (zatím nepožádal oficiálně), Štihelová Jitka nebyla na posledním soustředění specializace ve Vlašimi, a proto nebyla připuštěna k závěrečným zkouškám za 2.ročník
 • zkoušky ze specializace za 2.ročník proběhly 2.10.2000 v Praze na Kotlářce, přítomni M.Lučan a P.Tůma, lektoři P.Fulín, J.Hýbner a K.Chyba.
  Výsledek: Lučan výborný (2-1-1) = metodický výstup, písemný test, ústní zkouška.
  Tůma nevyhověl, bude pozván k dalšímu důkladnému přezkoušení na školení trenérů lic B. ve Vlašimi
  - úkol 2.4. - K.Chyba do 31.10.
3.Školení trenérů licence B.
 • Termín: 23.11.-2.12. ve Vlašimi.
 • Přišlo 17 přihlášek, dále budou k účasti vyzváni trenéři licence C, kteří jsou uvedeni na soupiskách ligových družstev a nesplňují tak kvalifikační požadavek soutěžního řádu - úkol 2.5. K.Chyba + J.Hýbner do 15.10.
 • K.Chyba má připraven program školení, dohodne s jednotlivými lektory témata a termíny jejich přednášek a písemně je všechny obešle - úkol 2.6. - K.Chyba - do 10.11.
4.Doškolování trenérů lic.A a B.
 • diskutováno o možnosti prodloužení kvalifikace těm trenérům, kteří jsou evidentně činní bez povinnosti účasti na doškolovacím semináři (všeobecný souhlas)
 • závěr: je třeba ale mít kontakt se současností, vyslechnout poznatky reprezentačních trenérů (J.Chudík, K.Korbel, A.Sviták, případně další), pozvat všechny trenéry s propadlou licencí na M-ČR dospělých začátkem 03/01 - ČAST nic nehradí, jen lektory a případně učebnu - jedná se o 173 trenérů, z nichž ale zřejmě mnozí nebudou ochotni nebo schopni se dostavit.
 • Monitorovat zájem, v případě hrozby vysokého počtu účastníků proškolit druhou skupinu při M-ČR dorostu jednotlivců, udělat ev.další běh doškolení a využít i možnosti přímého prodložení platnosti licence - úkol 2.7. zatím bez zodpovědnosti a termínu.
5.Různé.
 • do TMK byl kooptován ing.Michal Vyleta z Plzně (34 let), trenér žen a mládeže Sokola Plzeň V
 • na vyžádání P.Fulína zpracoval J.Hýbner plán rozvoje ČAST v oblasti vzdělávání a tréninku pro potřeby ETTU (Claude Bergeretová)
 • L.Uhrová: při výběru trenérů do vrcholových center měl být přítomen zástupce TMK, aby se mohl vyjádřit ke kvalifikaci a odborné způsobilosti adeptů
 • VČ oblast uspořádala školení trenérů licence C - seznam bude předán na sekretariát ČAST K.Chybovi
 • J.Hýbner provedl kontrolu ligových soupisek se zaměřením na uvedené trenéry. Zjištěné skutečnosti: Někteří trenéři jsou uvedeni u více družstev (i různých klubů), soutěžní řád ale toto nijak neomezuje. V údajích byly určité nepřesnosti v délce platnosti licence nebo i úrovních licence, zřejmě vyplňovali přihlášky do soutěží špatně informovaní funkcionáři. U trenérů licencí C bude vyžadováno zvýšení kvalifikace - viz bod 3 tohoto zápisu.
 • příští schůze TMK se bude konat v neděli 10.12. ve 14 hod v Kdyni
Zapsal: ing.Jaroslav Hýbner, předseda TMK ČAST