Viz příloha.

Zpravcoval: Steffek Pavel

předseda TMK ČAST