Přítomni: L.Uhrová, J.Pischel, K.Chyba, J.Hýbner
Omluveni: J.Zeman, M.Vyleta.

Program:
1.Úkoly z VV ČAST.
2.Kontrola zápisu TMK ČAST č.2 ze 2.10.2000
3.Informace o DST licence A.
4.Informace o školení trenérů licence B.
5.Doškolení trenérů licence A a B v roce 2001.
6.Různé.

Ad 1 - Úkoly z VV ČAST.

 • 6.6.2. video z MEJ - nebylo pořízeno TMK, protože nebyla k dispozici kamera. Trenér kadetek P.Nedoma pořizoval své záznamy, spojit se s ním a vytvořit materiál pro videotéku ČAST - úkol 3.1., J.Hýbner do 31.1 kontakt, do 28.2.záznam
 • 8.5.18. videotéka:
  • k dispozici 48 titulů, vydat ve zprávách STK a ve Stolním tenisu - úkol 3.2., K.Chyba do 31.1.
  • videotéku průběžně doplňovat, nové tituly oznamovat - úkol 3.3. K.Chyba (M.Vyleta,J.Pischel) průběžně
  • nový seznam vydávat dle potřeby, cca jednou za rok - kazety nepůjčovat (nebezpečí problémů s vracením), ale prodávat kopie za 100 Kč/kus (zahrnuta cena kazety, práce s přetočením, poštovné)
 • 8.5.20. vzorový roční plán SCM - splněno, předcházela oponentura plánů SCM
 • 8.6.11. kritika účasti J.Pischela na MEJ - projednáno v TMK se stanoviskem J.Pischela
 • 8.6.12. návrh na doplnění soutěžního řádu v podmínkách pro účast družstev v soutěžích:
  • zatím o operativní změně SŘ neuvažovat
  • perspektivně chtít v novém SŘ pro 3.ligu mužů a divizi mužů min. trenérskou licenci C
  • pro krajské soutěže mužů a divizi žen licenci D
  • pro okresní soutěže nechat rozhodnutí na OSST
Ad 2 - Kontrola zápisu TMK č.2
 • 2.1. seznam videotéky - J.Pischel - splněno - před nabídkou prohlédnout kazety a potvrdit jejich obsah - úkol č.3.4., členové TMK do 17.2. (J.Pischel 1-12, M.Vyleta 13-24, J.Zeman 25-30, J.Hýbner 31-36, L.Uhrová 37-42, K.Chyba 43-48)
 • 2.2. výzva k zapůjčení kazet ve zprávách - K.Chyba - splněno
 • 2.3. metodický materiál z MEJ - J.Pischel - splněno - zveřejnit na internetových stránkách TMK a ve Stolním tenisu - úkol č.3.5., J.Hýbner do 31.1.
 • 2.4. pozvat P.Tůmu na přezkoušení - K.Chyba - splněno
 • 2.5. výzva k účasti na školení trenérů licence B - K.Chyba,J.Hýbner - splněno
 • 2.6. program školení lic.B a zajištění lektorů - K.Chyba - splněno
 • 2.7. doškolování trenérů licence A a B - v dnešním programu
Ad 3 - Informace o DST licence A.
 • závěrečné zkoušky ze specializace za 2.ročník absolvovali Martin Lučan a Pavel Tůma
 • písemné ročníkové práce odevzdali M.Lučan a P.Tůma (vráceno k přepracování - termín 31.1.2001)
 • M.Lučan má již všechny zkoušky z obecných předmětů, odevzdal index a čeká na termín závěrečné zkoušky, P.Tůma ještě nemá uzavřen II.ročník
 • bude vypsán nový běh školení DST licence A, přihlášky do 15.dubna - úkol č.3.6., K.Chyba do 31.1.
Ad 4 - Informace o školení trenérů licence B.
 • školení se uskutečnilo ve Vlašimi 23.11.-2.12.2000
 • počet účastníků 12 (Andrea Štěpánková, Karel Bojko, Aleš Bartoň, Vladimíra Paulišová, Kateřina Běhalová, Milan Růžička, Tomáš Demek, Tomáš Sadílek, Marek Klásek, Hana Bartošová, Ctirad Chotěbor, Olga Poucheová)
 • z přihlášených se nedostavili: Romana Beránková, Ivana Weberová, Pavel Papírník, Radim Novák)
 • stanovený program byl dodržen, zúčastnili se všichni pozvaní lektoři, reprezentační trenéři Chudík a Korbel se omluvili předem pro zaneprázdnění
 • připomínky posluchačů: nebyly námitky ke kvalitě, ale proti počtu hodin
  (vysvětlení: při stažení programu ze 14 na 10 dnů muselo být denně odpřednášeno více hodin). Další požadavek: do programu příště zařadit přednášku na téma pálky-potahy-jejich vlastnosti-lepení
 • posluchači, kteří nebyli účastni všech přednášek si doplní vědomosti z učebních textů, případně si vyžádají osobní konzultace s lektory (projednáno s vedoucím školení J.Pischelem), u zkoušek na absence nebude brán zřetel
 • zkoušky se uskuteční 18.2. (NE) v Praze - místo a pozvánky zajistí K.Chyba - úkol č.3.7. do 31.1.
Ad 5 - Doškolování trenérů licencí A a B.
 • v 1.pololetí 2001 budou vypsány 3 možné termíny:
  a) sobota 3.března Hluk při M-ČR dospělých jednotlivců - ved.akce J.Hýbner
  b) sobota 21.dubna Hluk při M-ČR družstev dorostu - ved.J.Hýbner
  c) sobota 19.května Litomyšl při M-ČR jednotlivců staršího žactva ved.akce J.Pischel - výzva bude uveřejněna ve zprávách STK a ve Stolním tenisu - úkol č.3.8. K.Chyba do 31.1.
 • vždy povinná účast 10-16 hod
 • v programu 2-3 hod přednášek (novinky z pravidel, vývojové tendence), v Hluku 3.3. od 10 hod za KR zřejmě J.Michal (zajistí Z.Jirásek), za KVS A.Sviták (zajistí M.Bindač) do 13 hod, ve 13 hod začne první kolo dvouher mužů - povinné sledování
Ad 6 - Různé.
 • upřesnit adresář členů TMK (adresy, telefony, mobily, faxy, E-maily)- úkol č.3.9. K.Chyba do 31.1.
 • o termínu další schůze TMK bude rozhodnuto při zkouškách trenérů licence B v Praze 18.2. (možné dodatečné a opravné zkoušky...)
V Ostravě 13.1.2001.
zapsal:ing.Jaroslav Hýbner, předseda TMK ČAST