V příloze je uveden zápis ze schůze TMK ČAST, konané dne 18.9.2010 v Ostravě