Místo: Praha.
Datum: 16.5.2002.
Účast: J.Pischel, M.Vyleta, M.Lučan, K.Chyba, J.Hýbner.
Omluven: J.Zeman.
Program:

  1.Kontrola úkolů.
  2.Nová struktura komise.
  3.Úkoly pro 2.pololetí 2002.
  4.Schůzka s předsedy TMK nových krajů.
  5.Různé.
1. Kontrola úkolů.
 • Doškolení trenérů lic.A a B Chrudim 3.3.2002
  - doškoleno bylo 17 trenérů, seznam předán M.Lučanovi k aktualizaci evidence trenérů – úkol 1/2 – Lučan – do 31.5. – provést aktualizaci
  - forma doškolení dobrá
  - natočen videozáznam z práce se zásobníkem míčků (lektor M.Ryšavý) – sestřih záznamů Ryšavý-Pischel-Vyleta – úkol 2/2 – do 31.8.
 • Školení trenérů licence A – zajištění lektorů
  - leden 2002 – dvě konzultace – R.Gregor a J.Pischel
  - únor – R.Gregor
  - duben – R.Gregor
  - květen – J.Hýbner
  - červen – A.Gavlas
  - soustředění 11.-14.6. – postavit základ na praxi – úkol 3/2 – Hýbner – do 3.6. – zajistit účast reprezentačních trenérů A.Svitáka a J.Chudíka – úkol 4/2 – Chyba+Pischel – do 31.5 - dopracování programu soustředění a obsazení lektorů
 • Školení trenérů licence B
  - zatím 10 přihlášek
  - zopakovat výzvu v INFO ČAST, v oběžníku STK, v časopisu Stolní tenis –úkol 5/2 – Chyba – do 31.5.
  - upozornit na skutečnost, že obecná část v rozsahu 35 hod proběhne na FTVS UK Praha v akreditačním středisku – jediná možnost, aby absolvent školení trenérů licence B mohl získat živnostenský list na trenérskou práci
  - kdo nemá maturitu, musí absolvovat ještě obecný kurs (matematika, biologie…) v rozsahu 50 hod
  - platba za obecnou část 650,-Kč (bez dopravy, ubytování, stravování)
  - požadavek na organizování školení trenérů licence B musí být předán na FTVS UK do 31.7., proto definitivní uzávěrka přihlášek a potvrzení účasti je do 15.7.
  - speciální část má mít rozsah 115 hod (zatím v roce 2002 rozpočtováno 70 hod)
  - úprava programu speciální části školení lic.B – úkol 6/2 – Hýbner+zbytek TMK – do 30.9.
 • Témata závěrečných prací na školení trenérů licence A
  - úkol 7/2 – členové TMK – do 25.5. – návrhy témat
  - úkol 8/2 – Pischel + Zeman – do 11.6. - souhrn témat
 • Archiv trenérsko-metodických prací
  - úkol 9/2 – Chyba + Vyleta – do 30.9. zpracování seznamu archivovaných prací
2. Nová struktura komise.
 • Hýbner Jaroslav ing. – předseda – úsek plánování
 • Pischel Jiří ing. – místopředseda – úsek metodických materiálků pro Stolní tenis
 • Chyba Karel – úsek organizace školení trenérů licence A a B
 • Lučan Martin – úsek doškolování a evidence trenérů licence A a B
 • Vyleta Michal ing. – úsek videotechniky
 • Zeman Jan – úsek spolupráce s VŠ
 • TMK ČAST hledá dalšího člena mladší generace, který by převzal úsek plánování
3. Úkoly TMK ČAST pro II.pololetí 2002.
 • školení trenérů licence A – II.ročník (3.semestr)
 • školení trenérů licence B
 • doškolení trenérů licence A a B – 2 běhy – spádově pro Čechy a Moravu, při vrcholných akcích mládeže (BTM 100, ŽT)
 • metodické materiály pro Stolní tenis – č.6-12/2002 – úkol 10/2 – Pischel – do 10.6. – plán titulů na červen až září
 • oponentura hodnocení SCM 2001-2002
 • oponentura plánů SCM 2002-2003
 • úkoly, vyplývající z jednání VV ČAST a KVS ČAST
4. Schůzka s předsedy TMK KV ČSTV.
 • seznámit se fyzicky s novými předsedy krajských TMK
 • sestavit adresář předsedů krajských TMK
 • vyžádat si seznam členů komisí krajských TMK
 • vyžádat si plán činnosti krajských TMK na II.pololetí 2002
  - schůzovní činnost
  - školení a doškolování trenérů licencí C a D
  - seznamy trenérů licencí C a D – aktualizované
 • aktualizovat údaje o trenérech z krajů v seznamech trenérů licence A a B – úkol 11/2 – Lučan – do 31.5. – seznamy trenérů licence A a B podle krajů dát přes R.Nováka na internetové stránky ČAST
 • předat krajům směrnice pro školení a doškolování trenérů
 • seznámit kraje s novými směrnicemi pro školení trenérů licence B
 • doporučit pro školení trenérů licence C používat učební texty (Hýbner a kol. 1999) a videokazet z videotéky ČAST
 • kraje tlačit do organizace školení trenérů licence D v okresích – využívat možnosti sdružování více okresů – obdobně u školení licence C spolupráce mezi blízkými kraji
 • vést krajské TMK k přenášení informací a úkolů z TMK ČAST na jejich území
5.Různé.
 • natočení videokazety z tréninku vrcholových klubů ČR – úkol 12/2 – Hýbner přes KVS – do 30.9. – doporučena centra NH Ostrava a Vlašim
 • požadavek dr.Štičky na videokazetu Zásobník – splněno
 • povinnost profesionálních trenérů přednášet na školeních trenérů – úkol 13/2 – Hýbner – 10.6. – přenést opakovaný požadavek na VV ČAST
 • příští schůze TMK ČAST se bude konat koncem září/začátkem října 2002 – dle sportovního kalendáře bude dodatečně upřesněno (M.Vyleta požaduje začátek nejdříve ve 13 hod) – bude nabídnuto více termínů, vybrán nejvhodnější pro všechny

zapsal:ing.Jaroslav Hýbner, předseda TMK ČAST