V příloze jsou uvedeny nedostatky zjištěné při kontrole přihlášek ligových družstev do soutěží sezóny 2010/11, týkající se splnění podmínek SŘ čl.322.01 -trenérských licencí.

Rozhodnutím VV ze dne 19.10.2010 se  všem družstvům umožňuje do konce sezóny ještě tyto nedostatky odstranit, bez toho, že by byly uplatněny nějaké sankce.

TMK v této souvislosti nabízí trenérům ligových družstev přihlásit se na školení trenérů B licencí, které bude zahájeno v příštím roce, obecnou částí v únoru a pokračovat bude specializací v průběhu dubna až května. Informace o tomto cyklu školení najdete v sekci TMK ČAST.

Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST