TMK ČAST vypisuje pro rok 2011 nový cyklus školení trenérů B licencí.Školení bude zahájeno v únoru obecnou částí /viz.příloha/,kterou zajišťuje FTVS a dále pokračovat specializací v rozsahu 115 hodin.

Specializace bude rozdělena do 2 částí -první v období duben-červen a druhá v období srpen-září.Mezi oběma těmito částmi musí frekventanti zpracovat závěrečnou práci a v závěru druhé části složit závěrečnou zkoušku.

Minimální počet přihlášených uchazečů je 15.

Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na adresy:marta.novotna@iex.cz  a chyba@cstv.cz do 31.12.2010