1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2006 – 07 :

 • 1.1. Změny výsledků mistrovských utkáních :
  DIMU Slezan F-M – TŽ Třinec B 3 : 10
  Změna výsledku utkání z 4:10 na 3 : 10. Zápas č. 14 Kocián – Jurga 3:1 byl sehrán v pořadí dle zápisu o utkání již po dosažení vítězného bodu (utkání č. 13). Výsledek zápasu se však započítává do úspěšnosti obou hráčů.
 • 1.2. Oprava soupisky družstva :
  Při přepisování jmenného seznamu soupisek došlo omylem u družstva TJ Odry (DIMU) k nesprávnému uvedení hráče na pozici č. 12 GAJDIČAR Ondřej (nar. 1987), byl uveden jeho otec Ladislav. V příloze zasíláme opravenou verzi č. 4. Omlouváme se tento překlep.

2 ) ROZHODNUTÍ VV MSSST :

Výkonný výbor Moravskoslezského svazu stolního tenisu změnil rozhodnutí STK MSSST ve věci uděle-ní pořádkové pokuty č. 15 / 2006-07 TJ Sokol PŘÍBOR „B“ (KSMC) ve výši 50 Kč za úmyslné uvedení nesprávného začátku utkání v zápise o utkání než skutečný nastal (utkání se začalo hrát až v 17.55 hod, přičemž na zápise o utkání uveden začátek utkání 17.00 hod., STK MSSST nahlášen začátek utkání v 17.00 hod.) a rozhodl udělit pořádkovou pokutu ve výši 600 Kč.

3 ) VYHLÁŠENÍ KONKURSŮ NA USPOŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH PŘEBORŮ :

MSSST vyhlašuje konkurs na uspořádání krajských přeborů v termínech dle sportovního kalendáře :

 • dospělí - jednotlivci sobota 3. února 2007 - počet stolů : min. 12
 • dorost - družstva neděle 4. února 2007 - počet stolů : min. 9
 • st. žactvo - družstva neděle 4. března 2007 - počet stolů : min. 9
  Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je do 8. prosince 2006 na adresu sekretáře MSSST p. Herota.

4 ) KRAJSKÉ BODOVÁCÍ TURNAJE MLÁDEŽE :

Datum a místo konání:

 • 3. KPM So 04. 11. 2006 - SKST Baník Havířov - pozor změna pořadatele
  Turnaj se z technických důvodů nemůže konat ve Fulneku.
 • 4. KPM So 16. 12. 2006 - SKST Baník Havířov

Časový pořad:
 • 8.00 – 8.30 prezentace
 • 8.30 – 9.00 losování
 • 9.00 zahájení turnaje
  V příloze zasíláme průběžné bodové pořadí KPM 2006 – 07, stav k 21. 10. 2006

5 ) ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH lic. C :

Trenérsko–metodická komise (zkr. TMK) MSSST pořádá školení i seminář (doškolení) trenérů a rozhod-čích lic. C, školení trenérů lic. D, jež se uskuteční ve II. čtvrtletí 2007. Zájemci o školení nebo doškolení zašlou své přihlášky do 31. prosince 2006 na adresu předsedy TMK a KR p. Pavlínka. Zájemci o školení trenérů lic. C musí mít získanou lic. D a to nejméně 2 roky.
Přihlášky a informace poskytne před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek.