1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2006 – 07 :

 • 1.1. Nedostatky v mistrovských utkáních :
  KSMA Hrabůvka–TJ Bohumín B a Hrabůvka–Baník ČSA Karviná (vrchní rozhodčí p. Przybyla Michal) :
  Vrchní rozhodčí p. Przybyla Michal byl současně aktivním hráčem v obou mistrovských utkáních – porušení SŘ čl čl. 338.09. a rozpisu dlouhodobých soutěží čl. 18.3. - Vrchní rozhodčí nesmí být v utkání současně hráčem !!
  Komise STK MSSST uděluje napomenutí oddílu Sokol Hrabůvka.

2 ) VYHLÁŠENÍ KONKURSŮ NA USPOŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH PŘEBORŮ :

MSSST vyhlašuje konkurs na uspořádání krajských přeborů v termínech dle sportovního kalendáře :

 • dospělí - jednotlivci sobota 3. února 2007 - počet stolů : min. 12
 • dorost - družstva neděle 4. února 2007 - počet stolů : min. 9
 • st. žactvo - družstva neděle 4. března 2007 - počet stolů : min. 9
  Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je do 8. prosince 2006 na adresu sekretáře MSSST p. Herota.

3 ) KRAJSKÉ BODOVÁCÍ TURNAJE MLÁDEŽE :

Datum a místo konání:

 • 4. KPM So 16. 12. 2006 - SKST Baník Havířov

  Časový pořad:
 • 8.00 – 8.30 prezentace
 • 8.30 – 9.00 losování
 • 9.00 zahájení turnaje

4 ) ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH lic. C :

Trenérsko–metodická komise (zkr. TMK) MSSST pořádá školení i seminář (doškolení) trenérů a rozhod-čích lic. C, školení trenérů lic. D, jež se uskuteční ve II. čtvrtletí 2007. Zájemci o školení nebo doškolení zašlou své přihlášky do 31. prosince 2006 na adresu předsedy TMK a KR p. Pavlínka. Zájemci o školení trenérů lic. C musí mít získanou lic. D a to nejméně 2 roky. Přihlášky a informace poskytne před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek.
PAVLÍNEK Ivo; 716 00 Ostrava – Radvanice; Za šachtou 3 / 33; ( mob. 603 753 939
Doporučujeme oddílům stolního tenisu, jež hrají resp. budou hrát soutěž Divize mužů, je povinnosti mít nejméně dva kvalifikované rozhodčí – výjimky se nepovolují !! Ligové oddíly mají povinnost mít u stolů pouze kvalifikované rozhodčí !!!

5 ) INFORMACE Z Č A S T :

 • 5.1. Mistrovství Evropy 2010 v Praze
  (zpráva předsedy ČAST)
  Výkonný výbor ETTU rozhodoval na svém zasedání v Petrohradě o přidělení pořadatelství ME ve stolním tenisu v létech 2008 a 2010. Na pořádání v ČR kandidovala i ČAST a získala pořadatelství na rok 2010. V roce 2009 se rovněž v ČR uskuteční ME juniorů.
 • 5.2. Změny pravidel
  (zpráva KR)
  ITTF vydala změny „Pravidel stolního tenisu“ platné od června 2006. V příloze Zpravodaje zasíláme úpravy pravidel pro stolní tenis, že po vytištění si můžete jednotlivé články vystřihnout a vlepit na původní místo do Pravidel.
 • 5.3. Soutěže mládeže
  (zpráva VV a KM)
  5.3.1. Pořadatelství
  Na základě výběrového řízení schválil VV ČAST pořadatelství jednorázových akcí mládeže takto :
  • M-ČR st.žactva družstev 28.- 29.4.2007 Havířov
  • M-ČR dorostu družstev 30.4.-1.5.2007 Havířov
  • M-ČR ml.žactva jednotlivců 12.- 13.5.2007 Vlašim
  • M-ČR st.žactva jednotlivců 26.- 27.5.2007 Hluk
  • M-ČR dorostu jednotlivců 19.- 20.5.2007 Praha

  • Žebříčkový turnaj ml.žactva 3.12.2006 Hustopeče (změna termínu)
  • Žebříčkový turnaj st.žactva 16.12.2006 Most
  • Žebříčkový turnaj dorostu 2.12.2006 Hustopeče

  • TOP (KT) ml.žactva 14.4.2007 Strážnice
  • TOP (KT) st.žactva 7.4.2007 Ústí nad Orlicí
  • TOP (KT) dorostu 14.4.2007 Hustopeče

  • MM ČR kadetů 9. – 11.2.2007 Hodonín (TJ WEVI)
  • MM ČR juniorů 16.- 18.3.2007 Hluk

  5.3.2. Systém M-ČR
  5.3.2.1. M-ČR družstev st.žactva a dorostu
  Mistrovství bude hráno za účasti 16ti družstev v soutěži chlapců i dívek. Právo startu bude mít 14 krajských přeborníků + 2 nasazená družstva podle žebříčku ČR k 1.1.2007.
  5.3.2.2. M-ČR jednotlivců ml.žactva, st.žactva a dorostu
  Hrací systém, počet účastníků a způsob výběru hráčů (nominací) bude shodný jako v roce 2006.