1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2006 – 07 :

 • 1.1. Pořadí v tabulce dlouhodobých soutěží :
  • 1.1.1. DIMU :
   o 6. místo : Mittal Ostrava „C“ – TJ Bohumín 9 : 9 (39 : 37)
   o 8. místo : Slezan Frýdek-Místek – Robot Mokré Lazce „B“ 10 : 7
  • 1.1.2. KSMA :
   o 6. místo : TJ Pražmo – Raškovice – TJ TŽ Třinec „C“ 10 : 5
   o 11. místo : COP Ostrava-Kunčice – Baník ČSA Karviná 10 : 5
   o 8. - 10. místo :
   TJ Bohumín „B“ - Sokol Staré Město 10 : 7
   TJ Bohumín „B“ - Mittal Ostrava „D“ 10 : 7
   Sokol Staré Město - Mittal Ostrava „D“ 10 : 7
   Tabulka ze vzájemných utkání:
   1. TJ Bohumín „B“ 8 bodů
   2. Sokol Staré Město 4 body
   3. Mittal Ostrava „D“ 2 body
  • 1.1.3. KSMC :
   o 1. místo : ASK Tatra Kopřivnice – Sokol Lískovec 10 : 6
 • 1.2. Změny výsledků mistrovských utkáních :
  DIMU Ferrum Frýdlant - Slezan F-M 4 : 10 Změna výsledku utkání z 5:10 na 4 : 10. Zápas č. 15 Gřunděl – Škola 3:0 byl sehrán v pořadí dle zá-pisu o utkání již po dosažení vítězného bodu (utkání č. 14). Výsledek zápasu se však započítává do úspěšnosti obou hráčů.
 • 1.3. Kontrola mistrovských utkání komisařem MSSST :
  VV MSSST po získaných kladných zkušenostech a ohlasech, rozhodl o provádění kontrol mistrovských utkání, pomoci vysílaných vlastních komisařů po polovině mistrovských utkáních. Za tímto účelem se po polovině sezóny hlásí před. STK veškerá předehraní utkání (i hodiny začátku utkání) - viz ustanovení Rozpisu soutěže čl. 13.2. a čl. 13.3.
  Povinností pořádajícího oddílu je zpřístupnění hrací místnosti po celou dobu konaní mis-trovského utkání. V případě, že kontrolní komisař se do hrací místnosti nedostane, bude to považová-no, jako by se utkání nehrálo, se všemi sportovně technickými důsledky.
 • 1.4. Opatření MSSST k regulérnímu závěru dlouhodobých mistrovských soutěží: :
  Výkonný výbor MSSST rozhodl, že od začátku druhé poloviny dlouhodobých soutěží (tj. od so-boty 20. ledna 2007) budou v zájmu regulérnosti soutěží, tato sehrána v termínech a hodině začátku utkání dle rozlosování krajských dlouhodobých soutěžích 2006/07. Předehraní utkání, včetně změny hodiny začátku, je nutné nahlásit telefonicky (popř. E-mailem nebo SMS zprávou) nejpozději 24 hod. před skutečným začátkem předehrávaného utkaní předse-dovi STK p. Herotovi. Zasílání oznámení SMS zprávou nebo zasláním e-mailu se uznává pouze v případě jsou-li zpětně potvrzena předsedou STK. Oznámení doporučeným dopisem musí být provede-no nejpozději 3 dny před termínem sehrání předehraného utkání. Pokud nastane zjištění delegovaným kontrolním komisařem, že utkání v určené době není hráno, bude toto řešeno disciplinárně MSSST.
 • 1.5. Změna hracího vybavení – míčků :
  Informujeme oddíly a kluby o možnosti změny značky míčků pro utkání druhé poloviny soutěže. Mis-trovská utkání lze hrát jen míčky, jež jsou opatřeny schvalující značkou ITTF a to nejméně v kvalitě *** (tři hvězdičky). Případnou změnu lze provést písemným nahlášením předsedovi STK a její plat-nost vstoupí se začátkem druhé poloviny soutěže.

2 ) ZIMNÍ PŘESTUPNÍ TERMÍN :
Připomínáme, že zimní přestupní termín hráčů je 15. – 31. prosince 2006.
Přestupní poplatky
- dospělí - 300 Kč
- mládež - 200 Kč

3 ) SCHVÁLENÉ STŘÍDAVÉ STARTY Z I M A 2 0 0 6 :
Žádáme jednotlivé okresní svazy, pokud schvalovaly v přestupním termínu 15. – 31. prosince 2006 střídavé starty ve svých okresních dlouhodobých soutěžích, aby nejpozději do 10. ledna 2007 je nahlásily písemně, telefonicky nebo emailem před. STK MSSST p. Herotovi – viz ustanovení SŘ čl. 462.07.