1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2006 – 07 :

 • 1.1. Kontrola mistrovských utkání komisařem MSSST : VV MSSST po získaných kladných zkušenostech a ohlasech, rozhodl o provádění kontrol mistrovských utkání, pomoci vysílaných vlastních komisařů po polovině mistrovských utkáních. Za tímto účelem se po polovině sezóny hlásí před. STK veškerá předehraní utkání (i hodiny začátku utkání) - viz ustanovení Rozpisu soutěže čl. 13.2. a čl. 13.3. :

 • 1.2. Opatření MSSST k regulérnímu závěru dlouhodobých mistrovských soutěží: : Výkonný výbor MSSST rozhodl, že od začátku druhé poloviny dlouhodobých soutěží (tj. od soboty 20. ledna 2007) budou v zájmu regulérnosti soutěží, tato sehrána v termínech a hodině začátku utkání dle rozlosování krajských dlouhodobých soutěžích 2006/07. Předehraní utkání, včetně změny hodiny začátku, je nutné nahlásit telefonicky (popř. E-mailem nebo SMS zprávou) nejpozději 24 hod. před skutečným začátkem předehrávaného utkaní předsedovi STK p. Herotovi. Zasílání oznámení SMS zprávou nebo zasláním e-mailu se uznává pouze v případě jsou-li zpětně potvrzena předsedou STK. Oznámení doporučeným dopisem musí být provedeno nejpozději 3 dny před termínem sehrání předehraného utkání. Pokud nastane zjištění delegovaným kontrolním komisařem, že utkání v určené době není hráno, bude toto řešeno disciplinárně MSSST.

 • 1.3. Kontrola utkání komisařem : Povinností pořádajícího oddílu je zpřístupnění hrací místnosti po celou dobu konaní mistrovského utkání. V případě, že kontrolní komisař se do hrací místnosti nedostane, bude to považováno, jako by se utkání nehrálo, se všemi sportovně technickými důsledky.

 • 2.1. Změny a doplnění soupisek družstev : V souvislosti s uskutečněnými schválenými přestupy v zimním přestupním došlo k doplnění nebo ke změnám soupisek družstev, včetně schválených střídavých startů. V příloze Zpravodaje zasíláme soupisky družstev – verze 5. Změny jsou zvýrazněny zeleným podbarvením.

2 ) ZMĚNA ÚZEMNÍHO USPOŘADÁNÍ KRAJE k 1.1. 2007 :

 • K 1.1.2007 došlo ke změně územního členění okresů v Moravskoslezském kraji tak, že některá města a obce byla přičleněna z jiných okresů k městu Ostrava. Oddíly a kluby dotčených měst a obcí musí na konferenci svého OSST požádat o setrvání v původním OSST nebo přejít pod nový MěSST – tj. Ostrava. Důvodem vyslovení souhlasu či nesouhlasu je vyřešení postupových či sestupových situaci MSSST vůči OSST. Nové uspořádání vstupuje v platnost od nové nastávající 2007-08. Současná sezóna zůstává beze změny.

3 ) KRAJSKÉ BODOVÁCÍ TURNAJE MLÁDEŽE :

 • VV MSSST rozhodl o místech konání krajských přeborů mládeže – jednotlivců, dlouhodobá soutěž :
  • Datum a místo konání:
   6. KPM So 3. března 2007 - SKST Baník Havířov
   7. KPM So 7. dubna 2007 - Sokol Krmelín
   8. KPM So 21. dubna 2007 - Sokol Krmelín
  • Časový pořad:
   8.00 – 8.30 prezentace
   8.30 – 9.00 losování
   9.00 zahájení turnaje

4 ) KRAJSKÉ PŘEBORY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2007 :

 • 4.1. VV MSSST rozhodl o změně míčků pro KP Mužů a Žen 2007 z Double Happiness na NITTAKU. Pro krajské přebory družstev st. žactva a dorostu stanovil VV MSSST stejnou značku míčků, tj. NITTAKU.

 • 4.2. VV MSSST rozhodl o změně rozpisu KP družstev dorostenek. Důvodem změny je kolize konaní KP s utkáním Extra ligy družstev žen Baníku Havířov ve stejném termínu. Změněný rozpis KP družstev dorostu je přílohou Zpravodaje – změna je zvýrazněna žlutým podbarvením.

 • 4.3. KP Mužů a žen 2007 – jednotlivců se konají v sobotu 3. února 2007 v herně SKST Baník Havířov. Kvóty pro okresní svazy nejsou, tj. volná účast hráčů (mužů i žen). Rozpis přeboru byl již rozeslán dříve.

5 ) LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2007 :

 • Pro zajištění akce „III. Hry letní olympiády dětí mládeže ČR 2007“ hledá VV MSSST 2 zájemce na funkci vedoucího krajské výpravy a trenéra stolního tenisu. Olympiáda se koná v termínu 19-24. června 2007 v Ústí nad Labem, soutěže stolního tenisu se konají 20 – 21. června v Ústí nad Labem.
  Kontakt : p. Bednář - předseda KM MSSST

6 ) ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH lic. C :

 • 6.1. Trenérsko–metodická komise (zkr. TMK) MSSST pořádá školení i seminář (doškolení) trenérů a rozhodčích lic. C, školení trenérů lic. D, jež se uskuteční ve II. čtvrtletí 2007. Zájemci o školení nebo doškolení mohou zasílat své přihlášky na adresu předsedy TMK a KR p. Pavlínka. Zájemci o školení trenérů lic. C musí mít získanou lic. D a to nejméně 2 roky.
  Přihlášky a informace poskytne před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek.
  PAVLÍNEK Ivo; 716 00 Ostrava – Radvanice; Za šachtou 3 / 33; ( mob. 603 753 939
  Doporučujeme oddílům stolního tenisu, jež hrají resp. budou hrát soutěž Divize mužů, je povinnosti mít nejméně dva kvalifikované rozhodčí – výjimky se nepovolují !! Ligové oddíly mají povinnost mít u stolů pouze kvalifikované rozhodčí !!!