1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE MUŽŮ 2007 – 08 :

 • 1.1. Změny hodiny začátků utkání dlouhodobých soutěží :
  Z důvody dodatečné změny hodiny začátků utkání KSMB u družstev Slezan Opava C a Sokol Klimko-vice zasíláme v příloze Rozlosování mistrovských soutěží 2007-08 verze č. 3.
  Omlouváme se družstvu Slezan Opava C za omylem smazanou původně nahlášenou změnu začátku utkání.
  Pro dlouhodobé soutěže platí Rozlosování uvedené v nové Verzi č.3.
  Žádáme všechny vedoucí družstev, aby si poznamenali všechny změny hodiny začátků utkání v KSMB !!!!!
  Kompletní rozlosování, včetně termínů a hodiny začátků mistrovských utkání, naleznete (v termínu do 31. srpna) na webových stránkách : www.pinec.info
 • 1.2. Soupisky družstev :
  V příloze zasíláme kompletní seznam soupisek družstev pro sezónu 2007-08, s výjimkou neschválených soupisek oddílu TJ Horní Datyně. Soupisky družstev rovněž najdete na webových stránkách : www.pinec.info
 • 1.3. Výsledkový servis :
  Připomínáme oddílům povinnost nahlášení výsledků mistrovských utkání před. STK MSSST prostřednictvím SMS, E-mailu nebo prostým zatelefonováním a to v neděli po odehraném kole - nejpozději do 30 minut po ukončení tohoto utkání !!!!!! a to všemi družstvy jež hrála svá mistrovská utkání v domácím prostředí (netýká se hostujících družstev). Pokud družstvo hraje své mistrovské utkání ve dvojici - je nutno nahlásit výsledek v sobotu do 30 minut po jeho ukončení.
  Kontakt : p. František Herot, E-mail : frantisek.herot@centrum.cz, 602 979 150

2 ) KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE JEDNOTLIVCŮ 2007 – 08 :

 • Datum a místo konání:
  1. KPM So 22. září 2007 - SKST Baník Havířov
  • Časový pořad:
  • 8.00 – 8.30 prezentace
  • 8.30 – 9.00 losování
  • 9.00 zahájení turnaje
  Kontakt na předsedu Komise mládeže MSSST p. Otakara Bednáře.
  Na Internetových stránkách ČAST můžete nalézt výsledky KPM - adresa : www.ping-pong.cz/oblasti.php

3 ) ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH lic. C :

 • 3.1. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH lic. C :
  Školení rozhodčích licence C se uskuteční v sobotu 15. září 2007 od 9.00 hod. v Ostravě - Přívoze, nám. Sv. Čecha 10, Ostravská tělovýchovná unie (poblíž vlakového nádraží Ostrava - hlavní nádraží; na náměstí v Přívoze vedle kostela). Vedoucí školení p. Pavlínek.
 • 3.2. SEMINÁŘ ROZHODČÍCH lic. C :
  Seminář rozhodčích licence C se uskuteční v sobotu 22. září 2007 od 12.00 hod. v herně SKST Baník Havířov; Havířov – Šumbark, ul. Školní 1. Vedoucí semináře p. Pavlínek.
 • 3.3. ŠKOLENÍ A SEMINÁŘ TRENÉRŮ lic. C :
  Trenérsko–metodická komise (zkr. TMK) MSSST pořádá školení i doškolení trenérů lic. C, jež se uskuteční v měsíci říjnu 2007 v areálu TJ Mittal Ostrava. Zájemci o školení nebo doškolení mohou své přihlášky zaslat na adresu předsedy TMK p. Pavlínka. Zájemci o školení trenérů lic. C musí mít získanou lic. D a to nejméně 2 roky.
 • 3.4. PŘIHLÁŠKY, INFORMACE, KONTAKT :
  Přihlášky, informace a kontakt poskytne před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek.

4 ) ČESKÝ POHÁR 2007 - 08 :

MSSST vypisuje I. stupeň 18. ročníku nemistrovské soutěže tříčlenných družstev mužů a žen Český pohár 2007-08. Do soutěže se mohou přihlásit družstva mužů a žen, která startují v okresních a krajských dlouhodobých sou-těžích v rámci moravsko slezského kraje . Počet družstev z jednoho oddílu (klubu) je neomezený. Zúčastní-li se dvě a více družstev z jednoho oddílu (klubu), je třeba vyhotovit dvojmo soupisky každého družstva a tyto odeslat společně s přihláškou do soutěže (zásadně jen písemné) v termínu nejpozději do 22. října 2007 na adresu před. STK MSSST : František HEROT; 738 01 FRÝDEK - MÍSTEK, Novodvorská 3051, informace na ? mobil 602 979 150; e-mail : frantisek.herot@centrum.cz Přihláška obsahuje název klubu, adresu org. pracovníka (vč. tel. spojení); adresu herny (vč. tel. spojení), počet přihlašovaných družstev; soupisky družstva ve dvojím vyhotovení (pokud se přihlašují dvě a více družstev ze stejného oddílu); konečné umístění družstva v sezóně 2006-07 u družstev hrajících Okresní dlouhodobé soutěže; razítko a podpis zodpovědného pracovníka oddílu. Každý hráč(ka) smí být uveden pouze na soupisce jednoho družstva. Jestliže startuje v soutěži pouze jedno druž-stvo mužů (žen) z oddílu (klubu), soupiska se nevyhotovuje s výjimkou startu dalších družstev ve II. stupni soutěže, tj. ligová družstva (řídí STK ČAST). Startující hráči oddílu, kteří jsou uvedeni na evidenčních registrovaných hráčů a mají zaplacen registrační poplatek v odpovídající výši na sezónu 2007-08. Systém soutěže je vylučovací, jednokolový. Ve vylosování se bude přihlížet k územnímu uspořádání (tj. vzdále-nostem soupeřů). Hracími dny je neděle (v 10.00 hod) nebo sobota (v 15.00 hod.), dle vylosování. Pořadatelem utkání je družstvo hrající nižší mistrovskou soutěž (nebo hůře umístěné družstvo ve stejné mistrovské soutěži) v konečné tabulce sezóny 2006-07. Přihlášená družstva z Okresních dlouhodobých soutěžích uvedou v přihlášce i kterou soutěž hrálo a jeho konečné umístění v sezóně 2006-07. Dvě nejlepší družstva postupují do II. stupně Českého poháru a současně obdrží finanční dotaci od MSSST. Všechna přihlášená družstva obdrží rozpis a rozlosování, včetně adresáře I. stupně soutěže ČP. Žádáme všechny Okresní svazy stolního tenisu o zveřejnění ve svých Zprávách (Zpravodajích) informaci o vypsání nemistrovské soutěže Český pohár.

5 ) INFORMACE Z Č A S T :

 • 5.1. Nový VV ČAST Na mimořádné volební konferenci ČAST dne 25.8.2007 byl, na následné čtyřleté funkční období, zvolen nový VV ČASTV v tomto složení :
  • Předseda VV ČAST Botek Zdeněk, Hlavní 257, 687 25 Hluk, botek@guh.cz
  • 1. místopředseda Jirásek Zdeněk (ligové soutěže, rozhodčí....),J.Palacha 144, 284 01 Kutná Hora, zdenekjirasek@iol.cz
  • místopředseda pro ekonomiku a marketing Braňka Jiří, Mikulova 1571, 149 00 Praha 4, jibra@centrum.cz
  • místopředseda pro vrcholový stolní tenis Endal Nikolas (extraliga, reprezentace, sport.centra, KM, TMK), Školní 1, 736 01 Havířov-Šumbark, skst.banikhavirov@tiscali.cz
  • místopředseda pro výkonnostní stolní tenis Kleprlík Bohumil (region.a krajský ST, talent.mládež, rozvoj ST), ČSA 377, 550 01 Broumov, ordinace.kleprlik@tiscali.cz
 • 5.2. Finále 17.ročníku Českého poháru – výběrové řízení<
  • STK ČAST vypisuje výběrové řízení na pořadatelství finále 17.ročníku Českého poháru družstev mužů a žen.
   • Termín : 15.12.2007
   • Podmínky : Hala se 4 stoly (12x6 m na stůl), možnosti ubytování a stravování.
   • Přihlášky : Do 30.9.2007 na adresu STK ČAST, p.př. 40, 353 01 Mar.Lázně.
   • V přihlášce uveďte podrobně hrací, ubytovací a stravovací možnosti, vč. finančních nákladů.
 • 5.3. Zápisy o utkání – prodej (zpráva sekretariátu)
  Oznamujeme, že na Sekretariátu ČAST (pošt.schránka 40, 160 17 Praha 6 Strahov) je možno koupit, případně ob-jednat samopropisovací „Zápisy o utkání“. Cena zápisové knihy je 75 Kč, při zasílání poštou ještě poštovné.
 • 5.4. Seminář rozhodčích (zpráva KR)
  Seminář rozhodčích k prodloužení platnosti licence A a B se uskuteční v sobotu 15.9.2007 od 10,00 hod. v zasedací místnosti ČSTV v Praze na Strahově. Frekventanti se nemusí předem přihlašovat, ani nebudou zváni samostatnou pozvánkou. Žádáme KSST a organ. pracovníky družstev, aby informovali rozhodčí ve svých oddílech. Na výměnu průkazu je potřeba fotografie + poplatek za výměnu 20 Kč. Pokud se zúčastní rozhodčí s prošlou licencí, bude postupováno podle příslušné směrnice.