Doplněný a aktualizovaný adresář družstev v krajských soutěžích.