Datum: 7.11.2003 (pátek, od 15:00 hod).
Místo: Praha, restaurace Scarabeus.
Účast: J.Pischel, K.Chyba, M.Vyleta, J.Hýbner.
Omluven M.Lučan (nemoc).

Program:
1.Kontrola úkolů z minulé schůze.
2.DST licence A (Chyba).
3.Závěr školení trenérů licence B (Chyba).
4.Metodické materiály (Pischel).
5.Různé.

Ad 1 – Kontrola úkolů.

 • 1/2 Seznam ligových trenérů – Lučan – splněno.
 • 2/2 Výzva na doškolení trenérů lic.A a B – Lučan – splněno.
 • 3/2 Program školení trenérů licence B – Chyba – splněno.
 • 4/2 Návrhy na témata frekventantských prací trenérů lic.B – členové KVS – splněno.
 • 5/2 Výběr témat z došlých návrhů – Chyba, Pischel, Hýbner – splněno.
 • 6/2 Požadavky reprezentačních trenérů na sledování při KT reprezentantů – Hýbner – splněno.
 • 7/2 Program dálkového studia trenérů pro zdravotně postižené – požadavek FTVS – Hýbner – splněno.
 • 8/2 Vyžadovat od trenérů reprezentace videozáznamy z významných akcí k dalšímu zpracování v TMK – Hýbner průběžně – zatím se nedaří plnit – dále sledovat.
 • 9/2 Upřesnění složení TMK a náplně jednotlivých členů komise – Hýbner – splněno.
 • 10/2 Metodické materiály pro časopis Stolní tenis – Pischel – průběžně plněno.
Ad 2 – DST licence A.
 • ve studiu pokračuje 11 frekventantů (odstoupili M.Orlowski, M.Baron, J.Hrnčiřík)
 • soustředění po letním semestru II.ročníku se uskuteční v Ostravě na Nové huti ve dnech 25.-28.11.
 • vedoucím akce bude J.Pischel
 • zahájení v úterý 25.11. v 11 hod, ukončení v pátek 28.11. ve 14 hod
 • předběžné omluvy: M.Bindač (Q na OH v Lucembursku), M.Linert (pracovně vázán, dostaví se jen na zkoušky)
 • stanovení náhradního programu pro nezúčastněné – úkol 1/1 – Chyba – do 15.12.
 • náměty na přednášky:
  – systém SCM v ČR (Hýbner)
  – práce s juniorskou reprezentací – VT, MMj, MEJ – (Steffek)
  – novinky v pravidlech (Olbricht)
  – materiál a jeho využití ve hře (Cinibulk)
  – sledování tréninků, záznamy – úkol 2/1 – Chyba, Pischel – do 24.11. – obsah sledování
  – stresové situace ve stolním tenisu (Koprda) – úkol 3/1 – Chyba – do 12.11. – kontaktovat J.Koprdu
  – zkoušky za II.ročník – letní semestr (Hýbner, Chyba, Pischel) – úkol 4/1 – Hýbner – do 24.11. – připravit otázky do písemné zkoušky a z praxe
  – otázky do ústní zkoušky již byly frekventantům zaslány K.Chybou
  – sestavení programu soustředění – úkol 5/1 – Pischel – do 24.11.
 • závěrečné zkoušky ze specializace DST licence A se uskuteční nejpozději do poloviny února – úkol 6/1 – Hýbner, Chyba – do 31.12. – vybrat termín a místo.
 • M.Vyleta: Námět na příští školicí akce – přes projektor promítat videozáznamy na větší plátno.
Ad 3 – Školení trenérů licence B.
 • na druhý termín závěrečných zkoušek pozváni Řehulka, Veselá, Oslzla, Jakubec a Weberová.
  – praxe: Veselá, Oslzla, Jakubec
  – ústní: Řehulka, Veselá, Jakubec, Oslzla
  – písemné: Řehulka, Oslzla, Jakubec, Veselá
  – vědecké základy sport.tréninku: Řehulka, Weberová, Oslzla, Veselá, Jakubec
 • zkoušky proběhnou v sobotu 8.11. od 10 hod v Praze na Kotlářce.
 • zkušební komise: Hýbner, Chyba, Michal.
Ad 4 – Metodické materiály.
 • J.Pischel zajišťuje pravidelné příspěvky do Stolního tenisu.
 • Do konce roku 2003 bez problémů.
 • Na 1.čtvrtletí roku 2004:
  – Hýbner: Problematika činnosti SCM.
  – Pischel: Vybraná diplomová práce frekventantů DST licence A + 1 další příspěvek
 • úkol 7/1 Hýbner – do 31.12. – příspěvek do ST.
 • úkol 8/1 – Pischel – do 31.1.2004 – 2 příspěvky do ST.
Ad 5 – Různé.
 • Pischel: Byl vydán inovovaný seznam videokazet a zveřejněn ve Stolním tenisu. Poznámky pro zájemce o videokazety:
  – kopírování kazet od renomované firmy stojí cca 500,-Kč, z toho se odvíjí cena kopírované kazety pro zájemce.
  – Doporučení: Objednávat kazety přímo u dealerských firem (U Koryse, Veselý, Stádník…).
  – Stávající videotéka ČAST bude průběžně doplňována a využívána pro potřeby školení, doškolování a seminářů trenérů a rozhodčích.
 • TMK (po diskusi): Požádat o natočení videokazet z praxe:
  - A.Svitáka – Vzorový trénink v SCM Ostrava (TTP, FP).
  - J.Zlámala – Informační kazeta o Startu Horní Suchá (s prezentací klubu, sponzora, sportoviště, se záběry z tréninku družstva mužů, z extraligových nebo superligových utkání). Kazeta by byla používána k demonstraci vrcholového stolního tenisu na školeních nižších úrovní trenérských klasifikací jako vzorová. Zároveň může sloužit klubu k jeho prezentaci vůči veřejnosti, dalším potenciálním sponzorům atd.
  - Z.Špačka – Informační kazeta o El Niňu Praha – stejný pohled.
  - Úkol 9/1 – Hýbner – do 31.12. – projednat možnost natočení výše uvedených videokazet.
 • Pischel: Hradec Králové pořádá 23.11. v Českém Meziříčí školení trenérů licence D a doškolení trenérů licence C.
 • TMK (po diskusi): Vzhledem k nedostatečnému zájmu trenérů o doškolování a problémům s organizováním akcí bude v roce 2004 vyzkoušen nový model:
  – doškolování bude směrováno do jednotlivých SCM
  – hlavní náplní bude sledování tréninkové jednotky ve středisku
  – doškolení se uskuteční ve všedním dnu
  – účast bude nabídnuta trenérům ze spádové oblasti
 • Aktualizace evidence trenérů licence A a B – úkol 10/1 – Lučan – do 15.12.
V Ostravě 10.11.2003.
zapsal: ing.Jaroslav Hýbner, předseda TMK ČAST