Účast: K.Chyba, ing.M.Vyleta, ing.J.Pischel, ing.J.Hýbner.
Omluven: M.Lučan.

Program:

 1. 1.Kontrola plnění plánu činnosti TMK na rok 2006.
 2. 2.Metodické listy ČAST (Hýbner).
 3. 3.DST licence A (Chyba, Hýbner).
 4. 4.Školení trenérů licence B (Chyba, Pischel, Hýbner).
 5. 5.Evidence trenérů (Lučan).
 6. 6.Různé.

1) Kontrola plnění plánu činnosti TMK na rok 2006.

 • uzavření DST licence A – běhu 2002-2004:
  – všech 11 frekventantů běhu úspěšně studium ukončilo
 • pokračování studia DST lic.A – běh 2005-2007:
  – I.ročník absolvovala kvalitní skupinka osmi trenérů
  – v září bude zahájen II.ročník studia
 • školení trenérů licence B – zjistit zájem:
  – ve zprávách ČAST a na webových stránkách ČAST byly opakovaně zveřejňovány výzvy k účasti na školení
  – zájem nebyl takový, aby mohlo být školení realizováno již v 1.pololetí roku 2006.
 • doškolení trenérů: – Hustopeče 20.5.2006 – slabší účast (9)
  – pokračovat ve výzvách a uplatňovat postihy – viz bod evidence
  – další běhy doškolení plánovány na říjen, listopad 2006
  – při Q-ME mužů CZE-ESP 21.11. v Hodoníně
  – v SCM El Niňo Praha pro spádovou oblast Čechy – termín bude upřesněn
 • videotechnika: – záznamy z MEJ 2005 zpracovány na DVD (11 kazet) – využitelnost spíše dokumentární, vzhledem k povaze podkladů z kamer Sazka arény problematické přepracování na metodický charakter
  – další záznamy – Hluk – natočen průřez tréninkového dne na VT juniorské reprezentace ČR před MEJ 30.7.2006 – zhotovit kopie pro 14 krajů a členy TMK (20 ks) – vyžádat originál od KVS – úkol č.1 – Hýbner – do 3.9.
  – v plánu vzorový trénink SCM (u P.Špačka v El Niňu) – podzim 2006 – program připraví Hýbner – úkol č.2 – Hýbner – do 15.10.
  – náměty z prací frekventantů – udělat výběr z natočených metodických kazet frekventanty školení trenérů lic.B a DST lic.A a při dalším zadávání námětů postupně obsahově doplňovat – úkol č.3 – Vyleta - průběžně
 • metodické materiály: – dohoda s časopisem Stolní tenis neuskutečněna
  – od září začínají vycházet Metodické listy ČAST
  – další námět: Sborník úspěšných prací frekventantů DST lic.A a školení trenérů licence B – úkol č.4 – Pischel - průběžně
 • spolupráce s dalšími komisemi:
  – KVS a KM viz Metodické listy
  – oponentury plánů SCM – snaha KVS o samostatnost v této oblasti – případné nejasnosti bude s TMK konzultovat
  – totéž u reprezentace
 • schůzovní činnost:
  – 1.schůze duben-květen – neuskutečněna
  – 2.schůze říjen-listopad – svolána schůze v mezidobí na 28.8. – další možné kontakty členů komise e-mailovou poštou nebo při školeních, doškoleních či jiných společných akcích
  – předpokládaný termín 2.schůze roku 2006 při školení trenérů licence B v sobotu 4.listopadu v rámci lektorské činnost členů komise
 • další činnost:
  – reakce na dotazy z hnutí – průběžně plněno
  – řešení úkolů z VV ČAST – průběžně plněno
  – reakce na požadavky ve spolupráci s dalšími komisemi – průběžně plněno
  – inovace složení lektorských sborů – v souvislosti s přípravou školení trenérů licence B bude aktualizován lektorský sbor – úkol č.5 – Pischel, Chyba, Hýbner – do 15.10. – lektorskou činností mohou být pověřovány i další osoby, které na seznamu nebudou uvedeny
  – zveřejnit seznam lektorů – navazuje na předchozí bod – má význam zejména pro krajské TMK – oslovování dostupných lektorů na školení nižších úrovní
  – pomáhat lektorsky krajům – plněno průběžně (Hýbner a Chyba 14.-17.září školení trenérů lic.C v Jihlavě, program školení C Lučanovi pro Hradecký kraj)
  – zlepšit popularizaci školicích akcí – snaha komise je, stále není stav ideální
  – novelizace programů jednotlivých typů školení – C upřesněno, B loni stabilizováno, drobné úpravy možné – úkol č.6 – Pischel, Chyba, Hýbner – do 15.10.

  2) Metodické listy ČAST

 • 1.číslo do tisku září 2006
 • TMK 6 stran – základy techniky – autor Hýbner – od držení pálky se všemi nuancemi a doplnění o foto (17 snímků – Vyleta)
 • KM – 2 stránky – mládež v sezóně 2006-7
 • KVS – 4 stránky – závěry po MEJ 2006
 • Další číslo za 3 měsíce – prosinec.
 • Vedoucí redakční rady Hýbner, spolupráce N.Endal, M.Rosa (předsedové KVS a KM).
 • TMK doporučuje následující řazení příspěvků: 1.Úvodník, 2.Příspěvek TMK, 3.Příspěvek KVS, 4.Příspěvek KM, 5.Eventuelní další příspěvky (např.KR).
 • Do textu mohou být vloženy stručné oznamy (na školení, významné akce ČAST).
 • TMK doporučuje změnu pracovního názvu z Metodických listů na Zpravodaj ČAST – z důvodu spolupráce více komisí – do budoucna dát prostor i komisi rozhodčích (nemusí být pravidelně).

  3) DST licence A – II.ročník

 • program konzultací časově – 21.9., 5.10., 2.11., 30.11.2006, 11.1., 22.2., 8.3., 29.3., 13.4.2007 – kursy specializace podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, zkoušky ze specializace podzim 2006, léto 2007, závěrečná zkouška podzim 2007 (zima 07-08)
 • náplň jednotlivých konzultací a lektoři – úkol č.7 – Hýbner – do 10.9.
 • studium absolvuje 8 trenérů – Krčál, Lebeda, Novák, Vaková, Vožický, Kaucký, Vrňák, Křápek
 • zadány diplomové práce na VT v dubnu 2006 v Ostravě

  4) Školení trenérů licence B

 • seznam přihlášených: Zuzana Šafářová, Jan Masák, Martin Protiva, Čeněk Horák, Jan Urbánek, Petr David, Monika Šulová, JUDr.Marta Výmolová, Marie Nováková, Petr Wasik, Aleš Hanl, Zdeněk Chrobák, Veronika Fantová, ing.Daniel Ondryáš (14 osob)
 • Osloveni budou na základě přihlášek do ligových soutěží ještě ti trenéři, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady – úkol č.8 – Lučan, Hýbner – do 10.9.
 • navržený termín 1.-10.listopadu
 • vedoucí školení Pischel
 • výběr lektorů – úkol č.9 – Pischel, Chyba, Hýbner – do 15.10.
 • konkretizace programu ve spojení s časovými možnostmi lektorů – úkol č.9 – Pischel – do 25.10. – řešit cestou ing.Pischela do Prahy, spoluprací s K.Chybou a ve spojitosti s výběrem frekventantských prací trenérů pro připravovaný sborník
 • rozpočet na 12 trenérů – 5.800 Kč na osobu
 • TMK doporučuje konání školení při minimální účasti 10 trenérů – za cenu překrytí finančního schodku z rozpočtu ČAST.
 • Místo školení – Vlašim – úkol č.10 – Chyba – do 3.9. – zjistit kapacitní možnosti Vlašimi – pokud nebude Vlašim volná, zachovat termín a hledat jiné místo.
 • TMK žádá VV ČAST o zakoupení dataprojektoru pro zkvalitnění přednáškové činnosti na školení – cena do 20.000,-Kč – úkol č.11 – Hýbner – 5.9. na VV (přednést požadavek).

  5) Evidence trenérů.

 • zpracován písemný rozbor obsazení ligových družstev trenéry z přihlášek do soutěží (Hýbner, Lučan)
 • aktualizována evidence trenérů k 31.7.2006
  – evidováno 376 trenérů (50 licence A, 326 licence B) – podle krajů Moravskoslezský 73 (12+61), Praha 72 (14+58), Středočeský 39 (11+28), Královéhradecký 29 (2+27), Jihomoravský 27 (5+22), Pardubický 25 (1+24), Ústecký 21 (0+21), Jihočeský 18 (1+17), Karlovarský 17 (1+16), Olomoucký 15 (0+15), Zlínský 13v(2+11), Plzeňský 13 (0+13), Liberecký 9 (1+8), Vysočina 5 (0+5)
 • pro doškolení a školení přísně vyžadovat účasti ligových trenérů, kteří nesplňují kvalifikaci nebo mají propadlou licenci – následně pokutovat (loni jen výstrahy) – úkol č.11 – Lučan, Hýbner – do 15.10. (požadavky TMK na trenéry) – po sezóně 2006-2007 (vyhodnocení a eventuální postihy).

  6) Různé

 • aktualizace Směrnic ČAST, týkajících se školení, doškolování
  – ze směrnic budou vyňaty pasáže o požadované praxi
  pro adepty z praxe (aktivní hráči, dlouhodobější funkcionáři…) lze umožnit přímý vstup na školení licence C bez nutnosti absolvovat školení licence D
  – TMK navrhuje ke schválení úpravu odměn lektorům na školeních:
  - za 1 hod teorie – lic.B 300,-Kč – lic.C 200,-Kč – lic.D 150,-Kč
  - za 1 hod praxe – lic.B 200,-Kč – lic.C 150,-Kč – lic.D 100,-Kč
  - za 1 hod zkoušek – lic.B 150,-Kč – lic.C 100,-Kč – lic.D 75,-Kč
  - za vedení akce do 4 hod – lic.B,C i D 400,-Kč
  - za vedení akce přes 4 hod –lic.B,C i D 600,-Kč
  - odměny za přednášky na DST lic.A stanovuje FTVS UK
 • aktualizace adres, e-mailů, mobilů členů TMK
 • V Dubňanech 3.9.2006, z apsal: ing.Jaroslav Hýbner, předseda TMK ČAST