Tyto cíle se budou naplňovat následujícím způsobem:

1. Centrální výběrové řízení  –  se bude konat 30. – 31. srpna 2014 v Olomouci.

Základním principem výběru talentů bude komplexní posouzení talentu pro stolní tenis na základě vyhodnocení jeho pohybových, technicko-taktických a psychických předpokladů.  Bude sestavena jednotná baterie testů a jednotná metodika jejich vyhodnocení.

Výběrové řízení bude dvoudenní a budou do něj zahrnuty děti ve věku 8 až 10 let. VŘ bude obsahově a organizačně zabezpečovat realizační tým sestavený z profesionálního trenéra, zodpovědného za složku minikadetů ČR, dále 1 člena KM a 1 člena TMK ČAST. Na základě výsledků výběrového řízení bude doplněn tzv.:

 Minikádr – do počtu 20 členů - hráči splňující následující kritéria:

- 4x týdně pravidelný trénink v klubu

- aktivní zapojení osobního trenéra do projektu

- vedení tréninkového deníku 

- plnění jednotného tréninkového systému

V mimořádných případech je možné i doplnění minikádru o další členy v průběhu sezóny do max. počtu 25 členů.

2. Centrální výcvikové tábory:

Členové minikádru budou spolu se svými osobními trenéry přizváni 3x ročně na 4 denní centrální VT, který povede realizační tým minikadetů ČR. Pobytové a tréninkové náklady na hráče a realizační tým hradí ČAST, pobytové náklady osobních trenérů a jízdné hradí kluby.

3. Dlouhodobá příprava v klubech:

Bude probíhat na základě jednotného tréninkového systému, zpracovaného realizačním týmem minikadetů ČR pod vedením osobních trenérů. Na základě požadavků klubů budou za určitých podmínek prováděny návštěvy vybraných trenérů ČAST na klubovém tréninku a zajišťovat metodickou výpomoc při vedení tréninku.

Další podrobnosti najdete v příloze.