Na evropských šampionátech veteránů posbírala celkem šest medailí, z toho tři zlaté. Kromě jiného vyhrála se svou sestrou Jitkou titul ve čtyřhře na MEV 1997 v Praze, o čtrnáct let později, na MEV 2011 v Liberci, vybojovala v singlu W65 stříbrnou medaili.

Jarmila Hummelová-Karlíková je členkou české sekce SCI (Swaythling Club International).

Za celou českou “stolně-tenisovou obec“ přejeme Jarmile Hummelové-Karlíkové k jejím dnešním sedmdesátinám hodně zdraví, štěstí a pochopitelně ještě hodně roků s nejmenším míčkem.