Český Swaythling Club International

Česká sekce SCI vznikla již v roce 1967, protože Ivan Andreadis patřil k zakládajícím členům světového SCI. Za jeho vedení bylo v českém SCI osm členů, včetně všech žijících mistrů světa.

Historie mezinárodního Swaythling Clubu (SCI)

"Jsem si jist, že náš Swaythling club je ojedinělá organizace svého druhu ve sportovním světě. Doufám, že tento klub bude i nadále rozvíjet to, co se nedá zaplatit penězi, tj. přátelství, zdraví, lásku, věrnost a toleranci." (Žarko Dolinar, výkonný prezident - 1972)